Andre uke som selvstendig er over, og tredje er godt i gang

Tematikk:

Tenk, det har bare gått 2 uker inn i det nye året, og for noen uker. Fra den første uka, med mye markedsføring og synlighet, ble den andre uka flere ting. Reise. Foredrag. Rådgivning. Flere kundemøter. Bestillinger av flere foredrag. Invitasjon til foredrag på sikkerhetskonferanser.

Presentasjon, sparringspartner og rådgiver

Deltagelse på en 2-dagers IKT sikkerhetskonferanse for kraftsektoren som foredragsholder, sparringspartner og rådgiver. Mange spennende og viktige diskusjoner med de ansvarlige, samt NVE som bidro på forskjellig måte begge dagene. Mye bra er gjort, og mye gjenstår. NVE sin veiledning vil ligge sentralt i arbeidet videre sammen med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sine Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet er viktig for mange, også for kraftsektoren og NVE. Disse elementene vil ligge sentralt i arbeidet videre.

Kundemøter

Disse møtene har vært en kombinasjon av møter jeg selv har booket, til at kunder vil ha møte for å se på muligheter.

Presentasjon for kunder

Har fått flere bestillinger på presentasjoner internt i forskjellige firmaer. Noen ønsker en presentasjon for IT/IKT avdelingen, mens andre ønsker en sikkerhetspresentasjon for alle ansatte. Har noen ferdige presentasjoner som fungerer bra, som “Hvorfor gikk det som det gikk?“. Har selvfølgelig mye “Zero Trust” materiale som er brukt mye, men fortsatt har meget høy aktualitet med “Least Privilege” og “Assume Breach” som sentrale komponenter. Er det ønske om en tematikk som jeg ikke har ferdig materiale på vil jeg sammen med kunden bli enig om tematikk og skreddersy noe som forhåpentligvis treffer meget bra.

Presentasjon på eventer

Har fått flere henvendelser om å bidra på forskjellige eventer. Både kommersielle, men også for generelle interessegrupper. En del av materialet fra kundepresentasjoner kan brukes på disse eventene også, men også her tilbyr jeg skreddersøm med tanke på tema og innhold. “Zero Trust” er veldig hot og noe mange fortsatt vil høre om fra en som presenterer uten produsent hatt. Presentasjoner jeg har i produksjon er “Backupen er en sårbarhet“, “SaaS, en tikkende bombe“, “Er gode råd gode når ingen følger dem?” og flere.

Optimalisering av sikkerhet

I tråd med oppsummeringen etter første uke, kan veldig mye sikkerhetsarbeid gjøres uten kjøp av nye produkter. Se oppsummeringen, og 2/3 av anbefalingene trenger ikke nye produkter. Det handler om mennesker (administratorer og sikkerhetsansvarlige), deres mindset, og arbeid. Brette opp ermene og starte jobben. Det er her jeg ønsker å bidra mest.

Zero Trust konsulent

Mennesker (administratorer, sikkerhetsansvarlige og ledelse). Dette handler for meg først og fremst ikke om teknologi. Man vil være avhengig av teknologi, men den er sjanseløs uten mennesker som gjør de rette tingene. Dette er prosess. Dette er sentralt i mitt hovedfokus. Jobbe med teamet. Mindset. Skape proaktivt tankesett. Se på tiltak i tråd med virkelige hendelser og trusselbildet. Anta kompromittering og gjøre tiltak deretter. Endre status quo. Dette har jeg gjort før, og det er veldig tilfredsstillende å skape positiv og viktig endring. Det er mange gamle hunder der ute, og det er vanskelig å få dem til å sitte.

Kundereferanse

Har publisert første kundereferanse

Videre

Sola skinner, våren nærmer seg og den rene motorsykkelen med helt nye dekk har fått batteriet vedlikeholdsladet. Det er vårstemning. Suleskarvegen åpner etter vinterstenging 21. mai og tur er planlagt kjørt med høye brøytekanter. Vi er en gjeng som skal kjøre, og flere kan bli med. Bare å melde ifra.

Ting ser lyst ut. Jeg gleder meg til fortsettelsen.

Picture of Gøran Tømte

Gøran Tømte

Gøran har jobbet i bransjen siden 1996 og trives best med ukjente utfordringer. Er utdannet høgskole ingeniør innen telematikk, og kontinuerlig selvlært innen sikkerhet basert på gode kollegaer, bransjen og generell nysgjerrighet og interesse

KONTAKT

Andre artikler

Stay Connected

More Updates

Krav ved kjøp av NGFW

Det er mange gode brannmur produsenter og produkter, og flere er oppe til høyre i Gartners Magic Quadrant. Å velge brannmur er ikke enkelt. Men

Leverandørkontroller

Viktigheten av kontroller ved tjenesteutsetting/kjøp av tjenester “Alle” tjenesteutsetter/kjøper tjenester. Men hvordan verifiseres og risikovurderes dette? Som kunde har man alltid 100% ansvar for sikkerheten,

Andre uke som selvstendig er over, og tredje er godt i gang

Facebook
Twitter
LinkedIn

More to explorer

Krav ved kjøp av NGFW

Det er mange gode brannmur produsenter og produkter, og flere er oppe til høyre i Gartners Magic Quadrant. Å velge brannmur er