Hvem

Proaktiv og preventiv sikkerhet har vært viktig for Gøran i mange år, og er noe man ser har store forbedringspunkter alle steder.

Gøran tømte er en ”zero trust soldier”

Digital tillit er en svakhet kriminelle vil straffe deg for

Hvem er Gøran Tømte

Gøran Tømte har alltid vært veldig nysgjerrig på hvordan ting fungerer, alt fra sykler, radio/tv, motor, bil/motorsykkel, og da også dataangrep. Det er først når man forstår sammenhengene at man enklere kan se hvilke tiltak som kunne avverget hendelsene. Dette er nok grunnlaget for det som driver engasjementet rundt “optimalisering av sikkerhet”. 

DIGITAL SIKKERHET ER ET VALG DU KAN OG MÅ TA

Gøran Tømte jobber først og fremst med mennesker, kompetanse og bevissthet. Deretter med teknologien.

Proaktiv og preventiv sikkerhet har vært viktig for Gøran i mange år, og er noe man ser har store forbedringspunkter alle steder. Det handler om mennesker, bevissthet, kompetanse og ydmykhet.

Gøran har jobbet i bransjen siden 1996 og trives best med ukjente utfordringer. Er utdannet høgskole ingeniør innen telematikk, og kontinuerlig selvlært innen sikkerhet basert på gode kollegaer, bransjen og generell nysgjerrighet og interesse. Er engasjert mange steder som foredragsholder, spesielt innen Zero Trust, men også mange andre sikkerhetsrelaterte områder, på Sikkerhetsfestivalen, for justissektorens interne cybersikkerhets konferanse, interne foredrag for kunder innen privat og offentlig sektor, helse, finans, kommunalt og fylkeskommunalt, kraftsektoren, og mye mer. Har dybdekompetanse på Palo Alto Networks brannmurer som går på hvordan få best sikkerhet sammen med et godt design. Vært ambassadør for NSMs Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet siden versjon 1.0, og bidratt med mange innspill før 2.0 kom ut.

Karriere

Gøran startet sin yrkeskarriere i Oslo Energi Tele som ingeniør innen datakommunikasjon og driftet bl.a 
Oslo Kommunes Digitale Nettverk (OKDN). Jobbet deretter 10 år som konsulent for IPnett, med nettverk 
og sikkerhet, Nortel Networks, BlueCoat og Alteon. I 2010 startet jobbing for produsenter. Først Radware, 
som kjøpte Alteon lastbalansere av Nortel Networks. Deretter 5 år for Palo Alto Networks i forskjellige 
stillinger som teknisk funksjon, inkludert en rolle med rapportering direkte til president Mark Anderson. I 
2017 gikk ferden til Data Equipment som CISO, internt og eksternt. Meget lærerik periode med ISO 
27001 og generell sikkerhet. I 2022 ble det en tur til Rubrik som sikkerhetsressurs for EMEA.