Tjenester

Suksessfulle hendelser skjer i tillatt trafikk. Reduser angrepsflaten

MENNESKELIG SVAKHET ER MEGET RELEVANT I DIGITAL SIKKERHET

Det handler om mennesker, bevissthet, kompetanse og ydmykhet.

Erfaring

Gøran har mange års erfaring som foredragsholder på store scener for store grupper, men også interne presentasjoner for ledergrupper innen privat og offentlig sektor. Under dette ligger mange år med teknisk og organisatorisk sikkerhetsarbeid for mange kunder, noe som har skapt en stor erfaringsdatabase.

Teknisk CISO

Konsulent

Arkitektur / Design

Teknisk CISO ”for hire”

 

CISO med ISO 27001, og mange år som teknisk ressurs, gir Gøran en bred og relevant kompetanse. Kombinasjonen av 

disse fagområdene i en person kan man kalle en teknisk CISO. En god investering vil være å hyre Gøran som teknisk CISO.

 

Sikkerhetsrådgiver

 

Sikkerhetsarkitekt

 

Konsulent 

 

Med Gøran som partner i sikkerhetsspørsmål vil din virksomhet være bedre rustet i å bruke menneskelige og tekniske ressurser på best mulig måte for å oppnå best mulig datasikkerhet. 

Revisjon

En teknisk revisjon i forhold til kjente angrep og hvilke tiltak som hadde gjort en forskjell. 

Det er mange revisjoner i forhold til ISO 27001, NSMs Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet og mer. Det er tekniske revisjoner i forhold til CIS CSC. Alle disse er bra, men kanskje litt vel omfattende for de aller fleste.

En teknisk revisjon i forhold til kjente hendelser (les Matrise) er mindre omfattende og mer konkret for ting som vil gjøre store forskjell på sikkerhet og konsekvens.

 

Rådgivning

Zero Trust

Generell sikkerhet,
basert på ISO 27001, CIS CSC og NSMs Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

Palo Alto Networks

Best Practice Assessment Tool.
En oppgave alle eksisterende Palo Alto Networks kunder burde kjøre månedlig og som tilbys som en fast tjeneste

Threat Insights Security Posture Assessment.
En gjennomgang av sikkerhetshendelser i loggene på brannmurene for å se på tiltak

Workshops

Zero Trust

Segmentering

Hvitelisting

VG-testen

SSO

Foredrag

Zero Trust. On-prem, cloud og SaaS

Generell sikkerhet.
En sårbarhet kommer sjelden alene (Ref NSM)

Dagens trusselbilde,
og viktigheten av kunnskap om dette for å kunne gjøre god risikovurdering

Intern sikkerhetskultur.
Det handler om mennesker og kommunikasjon

Palo Alto Networks Best Practices.
Teknologi alene er aldri nok. Viktig å benytte den med kompetanse

Flere temaer vil komme opp basert på  etterspørsel og markedet som utvikler seg 

Pro bono

Som idealist ønsker Gøran å hjelpe 4 kunder i løpet av et år. 1 kunde får 3 dager bistand hvert kvartal. Dette er kunder som kanskje jobber med idealistiske oppgaver, som burde bruke pengene på ting som virkelig betyr noe. 

Tar imot tips om foretak som fortjener dette på probono@gorantomte.no

Pro bono publico, vanligvis forkortet til pro bono, er et latinsk uttrykk som betyr «for det offentlige gode». Uttrykket brukes om arbeid som utføres frivillig og ubetalt som en tjeneste til det offentlige samfunnet.

https://no.wikipedia.org/wiki/Pro_bono_publico

OM DU LURER PÁ OM DU HAR TENKT PA ALT, DA HAR DU IKKE GJORT DET

Gøran Tømte er spesialist på å forberede store og små virksomheter på verst tenkelig scenario. For så å redusere sannsynlighet for at det skjer samt redusere eventuell konsekvens.