Log4J sårbarheten

Her kommer det informasjon etterhvert. Her er VG testen meget sentral da denne kunne avverget hele hendelsen alene

HANA XSA log4j CVE-2021-44228 | SAP Blogs

 

Addressing Apache Log4j Vulnerability with NGFW and Cloud-Delivered Security Services - Palo Alto Networks Blog

 

MFA på eksterne DAAS

Ikke relevant for denne hendelsen

MFA på interne DAAS

Meget relevant for følgene av denne hendelsen

Segmentering med Least Privilege

Meget relevant for følgene av denne hendelsen

VG testen (Least Privilege)

Meget relevant for følgene av denne hendelsen

Sentralisert logging med SOC

Meget relevant

Klienter ut av nettet med Always-On VPN

Ikke relevant for denne hendelsen

Konklusjon