Uke 3 for Gøran Tømte på egenhånd. Første kontrakt signert

Tematikk:

Det blir ikke artikkel hver eneste uke, men start er gøy og energisk. Uroen, usikkerheten, frykten og bekymringene er veldig fjernt akkurat nå. Disse tre ukene har inneholdt det meste, men bare positivt. Mye push for markedsføring, mange kundemøter, en del jobb, og sist -> kontrakt. All fremtid er naturligvis ikke sikret, men de nærmeste månedene og inntil neste året ser meget lyst ut. Uka ble avsluttet på hytta som sårt trengte oppmerksomhet med fjerning av snø på taket. Digg med kos på primitiv hytte med fysisk arbeid, peiskos og sofatid med radio i bakgrunnen mens man koser seg med en god øl.

Møter

Mange møter også denne uken. 11 av 12 møter denne uken har vært initiert av andre som ønsker møte med meg. Både kunder, partnere og leverandører, men også organisasjoner som ønsker meg som foredragsholder.  Jobber er booket.

Presentasjoner er booket for interne seanser, både for IT/IKT team, men også noen for alle ansatte. Sikkerhet er viktig på forskjellig måte for disse teamene. Innhold må naturligvis være forskjellig. Dette gjøres både fysisk og digitalt.

Presentasjoner er booket for organisasjoner av forskjellige interessegrupper. Dette gjøres fysisk

Presentasjoner er booket for partnere og produsenter i jobben med å skape enda mer sikkerhetskompetanse og bevissthet blant enda flere, som vil påvirke enda flere. Dette er en meget viktig del av misjonen min.

Kontrakter

Jadda. Første kontrakt som Sikkerhets Arkitekt er signert, og neste uke tyder på at andre kontrakt kommer på plass. Skuldrene er senket for en stund. Ikke bare er dette på plass, men arbeidsoppgavene som ligger foran meg er midt i gata for det jeg ønsker å jobbe med. Optimalisering av sikkerhet. Hjelpe et team og en organsisasjon på veien mot enda bedre sikkerhet. Jeg kommer inn i et team som er veldig opptatt av sikkerhet, og har gjort imponerende mye, mer enn mange jeg har møtt tidligere. Ikke bare er teamet meget opptatt av sikkerhet, men det de holder på med er meget spennende, utfordringene er spennende, så dette gleder jeg meg veldig til. Allerede fått mange ideer til oppgaver vi kan jobbe med. Mennesker blir sentral i dette arbeidet. Både brukerne, men spesielt også administratorer, sikkerhetsansvarlige og ledelse.

Kontrakt nummer 2. Man skal ikke selge skinnet før bjørnen…. Osv…. Men møtet er booket med den intensjon neste uke. Mye det samme arbeidet skal gjøres her som på den andre jobben. Gleder meg like mye her. Menneskene i fokus på begge jobbene, primært IT/IKT teamene.

Det som gjør meg ekstra stolt, er at begge disse kontraktene har kommet til meg. Jeg ble kontaktet med forespørsel om å hjelpe. Ingen av disse henvendelsene hadde kommet om kunden ikke hadde vært opptatt av gid sikkerhet, så utgangspunktet er utrolig spennende. Er ønsket og lysten der, bare må det bli bra.

Jobber

Har vært engasjert i jobber siden dag 1. Hyggelig å være i aktivitet med bistand til kunder som ønsker optimalisering av sikkerheten. Dette kan være småoppdrag noen timer i uka. Alt fra design, teknisk bistand, mapping mot NSMs Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, først og fremst prioritet 1, for rapportering til ledelse, men spesielt også brukeropplevelse. God sikkerhet handler ikke bare om teknisk god sikkerhet. Sikkerhet må være brukervennlig for å være god. Om man skaper for god teknisk sikkerhet som ikke er brukervennlig kan det skape frustrerte brukere, som igjen kan bli kreative, som da kan skape nye sårbarheter man kanskje ikke er klar over. Menneskene MÅ i fokus.

Deltagelse på CIO forum

Ble invitert til å delta på CIO forum, arrangert av Computerworld. Personvern var fokus, og jeg fikk høre noen meget bra presentasjoner av meget dyktige mennesker. Gode diskusjoner med CIO’er som påpekte viktigheten av mer samarbeid med IT avdelingen. Hendelser skjer typisk i teknologi, typisk administrert av IT avdelingen. Når man leser om hendelser som rammer personvernet, er det ofte frustrerende å se hvordan enkle tiltak kunne avverget dette. Mennesker. Mindset. Bevissthet.

Zero Trust. Mennesker og mindset, for en enklere sikkerhetshverdag

Zero Trust er for de fleste kjent å være sentralt for meg. Med Zero Trust har man Assume Breach, Least Privilege, Never Trust, Always Verify. Dette er som kjent en strategi. Dette handler ikke om produkter. For meg er det veldig viktig å snakke med IT/IKT, administratorer, sikkerhetsansvarlige og ledelse om disse tingene. Det er ultimat viktig å anta kompromittering. Det interessante er at sikkerhet blir enklere da. Det blir mindre paranoia da. Dette er en spennende ferd å bidra til.

Neste uke avsluttes med Øystein Sunde og bytte av fjærer på bilen min

Neste uke er fylt med all verdens mix. Kundemøter. Partnermøter. Faglige oppdateringer. Arkitektur møte med kunde og produsent for et fremtidig design. Avslutter “arbeidsuka” med Øystein Sunde konsert. Helga går med til bytta av fjærer på bilen min før EU kontroll, da jeg liker å koble av med aktivitet i garasjen med god musikk på stereoanlegget. For alle har vel stereoanlegg i garasjen. Det er 24 timer i hvert eneste døgn. La oss få så mye som mulig ut av det.

Vi snakkes plutselig.

Picture of Gøran Tømte

Gøran Tømte

Gøran har jobbet i bransjen siden 1996 og trives best med ukjente utfordringer. Er utdannet høgskole ingeniør innen telematikk, og kontinuerlig selvlært innen sikkerhet basert på gode kollegaer, bransjen og generell nysgjerrighet og interesse

KONTAKT

Andre artikler

Stay Connected

More Updates

Krav ved kjøp av NGFW

Det er mange gode brannmur produsenter og produkter, og flere er oppe til høyre i Gartners Magic Quadrant. Å velge brannmur er ikke enkelt. Men

Leverandørkontroller

Viktigheten av kontroller ved tjenesteutsetting/kjøp av tjenester “Alle” tjenesteutsetter/kjøper tjenester. Men hvordan verifiseres og risikovurderes dette? Som kunde har man alltid 100% ansvar for sikkerheten,

Uke 3 for Gøran Tømte på egenhånd. Første kontrakt signert

Facebook
Twitter
LinkedIn

More to explorer

Krav ved kjøp av NGFW

Det er mange gode brannmur produsenter og produkter, og flere er oppe til høyre i Gartners Magic Quadrant. Å velge brannmur er